Tổ chức tập huấn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp cho chủ tài khoản và kế toán các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tổ chức tập huấn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp cho chủ tài khoản và kế toán các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp được ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính

Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2017

Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2017

Chiều ngày 27/12/2017, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2017 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức 2017 đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, phát động và ký giao ước thi đua; phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.

Hội nghị đảng viên năm 2017

Hội nghị đảng viên năm 2017

Sáng ngày 27/12/2017, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị Đảng viên năm 2017, nhằm phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng năm 2017; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2018

Tổ chức bồi dưỡng Quản lý tài sản, cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập cho lãnh đạo và kế toán các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh

Tổ chức bồi dưỡng Quản lý tài sản, cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập cho lãnh đạo và kế toán các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh

Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nhân lực tổ chức khóa bồi dưỡng Quản lý tài sản, cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập

Phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Ngày 13/11/2017, Sở Tài chính Vĩnh Long ban hành các quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chiều ngày 23/8/2017, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022

Quy trình thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quy trình thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Để các đơn vị có liên quan thực hiện được thuận lợi, Sở Tài chính đã ban hành hướng dẫn 1098/HD-STC để điều chỉnh và hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định quy định mức chuẩn để xác định Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.417.000 đồng

      

Tin nổi bật  

Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2017

Chiều ngày 27/12/2017, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2017 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức 2017 đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, phát động và ký giao ước thi đua; phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.

  Hướng dẫn chế độ Chính sách Tài Chính

Quy trình thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Để các đơn vị có liên quan thực hiện được thuận lợi, Sở Tài chính đã ban hành hướng dẫn 1098/HD-STC để điều chỉnh và hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Số lượng truy cập

People Online Người đang xem:
Visitors Viến thăm: 5
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 5

Online Now Quản trị viên Online:

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 0270.38.222.11  Fax: 0270.382.55.11  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn