Phòng dịch vụ - tài chính

- Tổ chức (hoặc phối hợp) tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chính sách pháp luật chế độ quản lý về tài chính, giá cả, quản lý về tài sản về đất đai và bất động sản.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn về đền bù giải toả như: xây dựng phương án đền bù giải toả, thẩm định phương án đền bù giải toả (bao gồm thẩm định dự toán chi phí hoạt động của Hội đồng giải toả đền bù huyện, thị), thẩm định chi phí thực hiện bồi thường làm cơ sở cho các chủ đầu tư trình phệ duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án.

- Làm tư vấn và dịch vụ tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản và phương tiện làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp.

- Làm tư vấn trong các lĩnh vực định giá tài sản thi hành án.

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn