Chi tiết tin tức

Ngày 14/10/2014 00:00:00
Khẩn trương hoàn chỉnh bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
Để công bố công khai trên Internet bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC) áp dụng tại 4 cấp chính quyền (bộ, tỉnh, huyện, xã) trong tháng 9/2009 và chuẩn bị tốt cho việc triển khai giai đoạn rà soát TTHC của Đề án 30, Thủ tuớng Chính phủ đã có công văn 1071/TTg-TCCV giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ban ngành liên quan.
Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành quyết định công bố bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách trước ngày 15/8/2009; tổ chức thực hiện triển khai nghiêm túc các phương án đơn giản hóa TTHC ngay sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua và phải kết thúc trước ngày 31/12/2010.
 
Lần đầu tiên kể từ năm 1945, chúng ta tiến hành rà soát, thống kê, tập hợp  và công bố cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia,. Khi cơ sở dữ liệu TTHC quốc gia đưa vào vận hành- thông qua Internet - mọi người dân ở bất cứ đâu cũng có thể biết được một cách công khai minh bạch rằng: Ở tại địa phương mình cư trú  hay cơ quan nhà nước minh muốn liên hệ có bao nhiêu thủ tục hành chính
 
Theo số liệu sơ bộ tổng hợp báo cáo của 21 Bộ, cơ quan ngang Bộ về danh mục TTHC, tổng số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành là 3.863 thủ tục. Trong đó, các Bộ có số lượng TTHC nhiều nhất là Bộ Tài chính (572), Bộ Giao thông vận tải (395), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (337), Bộ Tư pháp (289). Các Bộ, ngành có ít TTHC là Thanh tra Chính phủ (5), Ủy ban Dân tộc (11).
 
Thực hiện chủ trương này, ngay từ tháng 3/2008 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-BTC về Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hoá TTHC của Bộ giai đoạn 2007 – 2010, và tiếp tục kiện toàn theo Quyết định 1932/QĐ-BTC ngày 05/9/2008 (gọi tắt là Tổ công tác 1932).
 
Khi triển khai nội dung thống kê, rà soát các TTHC, Bộ Tài chính đã phân chia Danh mục ngành, lĩnh vực TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ thành 9 lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách; Thuế, phí, lệ phí; Tài chính doanh nghiệp; Quản lý tài sản công; Quản lý giá; Dịch vụ tài chính và các quỹ tài chính; Tài chính đối ngoại và Hội nhập tài chính quốc tế; Hải quan; Thanh tra, kiểm tra tài chính.
 
Đến nay, Tổ công tác đã phối hợp các đơn vị hoàn chỉnh 572 thủ tục theo Biểu mẫu số 1 gồm: Lĩnh vực dịch vụ tài chính, quỹ tài chính (tài chính ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kế toán kiểm toán) - 105 thủ tục; Lĩnh vực quản lý giá - 30 thủ tục; Lĩnh vực tổ chức cán bộ, thanh tra, kiểm tra - 9 thủ tục; Lĩnh vực thuế, phí, lệ phí - 135 thủ tục; Lĩnh vực quản lý công sản - 10 thủ tục; Lĩnh vực hải quan - 219 thủ tục; Lĩnh vực tài chính ngân sách - 51 thủ tục; Lĩnh vực tài chính đối ngoại và hội nhập quốc tế - 08 thủ tục; Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp – 5 thủ tục. Mặt khác, Bộ Tài chính cũng đã phân chia Danh mục TTHC theo 4 cấp thực hiện đối với từng thủ tục hành chính để thể hiện rõ các cấp thực hiện TTHC.
 
Theo tinh thần công văn 1071/TTg-TCCV, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Tổ trưởng tổ công tác thực hiện đề án 30 của Bộ tham dự đầy đủ các buổi tập huấn rà soát TTHC do tổ công tác chuyên trách tổ chức trong tháng 7/2009.và hoàn tất các công tác chuẩn bị cho giai đoạn rà soát TTHC trước ngày 31/8/2009./.

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn