Chi tiết tin tức

Ngày 14/10/2014 00:00:00
Bộ Tài chính phổ biến Luật cán bộ công chức và Luật Bảo hiểm y tế
Căn cứ kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-BTC ngày 8/1/2009 và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, ngày 18/6/2009, tại trụ sở Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ tổ chức Hội nghị phổ biến và giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Cán bộ công chức và Luật Bảo hiểm y tế (được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XII ngày 13/11/2008 và ngày 14/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009) đến toàn thể cán bộ

Tại Hội nghị, ông Trần Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ thuyết trình về Luật Cán bộ công chức và bà Tống Thị Song Hương – Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế thuyết trình về Luật Bảo hiểm y tế. Hội nghị phổ biến và giới thiệu 2 Luật trên nhằm giúp cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ Tài chính:

 

- Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ban hành Luật Cán bộ công chức và Luật Bảo hiểm y tế.

- Nâng cao ý thức, nhận thức rõ quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức để từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, góp phần thực hiện quá trình đổi mới hệ thống chính trị và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

-  Nâng cao ý thức, nhận thức rõ bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tiếp sau Hội nghị này, tại các đơn vị thuộc Bộ có hệ thống dọc sẽ tổ chức giới thiệu rộng rãi 2 Luật này tới cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm 100% cán bộ, công chức nắm vững các nội dung cơ bản của Luật.

 LTT

Theo – Website BTC

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn