Chi tiết tin tức

Ngày 15/10/2014 00:00:00
Thủ tướng phê duyệt giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo có chế thị trường
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường. Theo đó, từ 1/3/2009, giá bán lẻ điện bình quân là 948,5 đ/kWh (chưa bao gồm thuế VAT) và từ ngày 1-1-2010, giá bán điện được thực hiện trên cơ sở giá thị trường.

Từ 1-3 -2009, giá bán lẻ điện bình quân 948,5 đồng/kWh.

 Theo quyết định của Thủ tướng, vào đầu tháng 3, giá bán lẻ điện bình quân là 948,5 đ/kWh, chưa bao gồm thuế VAT (tăng 8,92% so với giá điện bình quân năm 2008).

Theo quyết định này, sẽ điều chỉnh biểu giá bậc thang cho điện sinh hoạt với bậc thang đầu tiên ở mức từ 1 - 50kWh. Mức bù giá cho bậc thang 1 -50kWh bằng 35-40% giá bán điện bình quân năm 2009. Và giá điện cho bậc thang từ 51-100 kWh bằng giá thành bình quân, không có lợi nhuận.

Đối với các tổ chức kinh doanh điện nông thôn chưa đủ điều kiện thực hiện bán lẻ điện theo biểu giá điện sinh hoạt bậc thang, Thủ tướng cho phép tạm thời áp dụng giá trần điện nông thôn hiện hành là 700 đồng/kWh, nhưng chậm nhất vào ngày 1-9-2009 các đơn vị này phải chuyển sang thực hiện giá bán lẻ bậc thang theo mức giá điện sinh hoạt áp dụng thống nhất trên cả nước. Giá bán buôn điện nông thôn cho từng bậc thang bằng giá bán lẻ của bậc thang đó giảm trừ từ 25% tới tối đa là 30% cho tổn thất điện năng và chi phí hợp lệ cho quản lý vận hành lưới điện nông thôn.

Ngoài ra, từ năm 2009, áp dụng biểu giá bậc thang cho điện sinh hoạt thống nhất chung trong cả nước cho những vùng được cấp điện từ lưới điện quốc gia, không phân biệt giữa các tổ chức kinh doanh bán điện tại khu vực nông thôn.

Đặc biệt, từ năm nay, cơ chế bù giá cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, là những hộ có mức tiêu thụ điện ít hơn hoặc bằng 50 kWh/tháng được áp dụng bằng cách khấu trừ trực tiếp từ hóa đơn tiền điện hàng tháng.

Từ 1-1-2010, giá bán điện được thực hiện trên cơ sở giá thị trường.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng, từ 1-1-2010, giá bán điện được thực hiện trên cơ sở giá thị trường.

Hàng năm, Bộ Công thương sẽ căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành điện và mặt bằng chung, phối hợp với Bộ Tài chính quyết định việc điều chỉnh (tăng, giảm) giá điện theo cơ chế thị trường.

Trường hợp mức điều chỉnh giá bán điện bình quân tăng (hoặc giảm) thấp hơn hoặc bằng 5% so với giá bán điện bình quân được duyệt của năm trước, thì Bộ Công Thương sẽ phê duyệt. Nếu mức điều chỉnh giá điện bình quân tăng (hoặc giảm) nếu cao hơn 5% so với giá bình quân của năm trước thì Bộ Công Thương xem xét và trình, Bộ Tài chính thẩm định và báo cáo Thủ tướng phê duyệt./.

                                             Website BTC  (theo QĐ  số 21/2009/QĐ-TTg)

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn