Chi tiết tin tức

Ngày 15/10/2014 00:00:00
Bộ Tài chính hướng dẫn việc chi thực hiện trợ cấp khó khăn
Ngày 14/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 88/2008/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2008.

Theo đó, những đối tượng được hưởng trợ cấp khó khăn năm 2008 theo quy định của Chính phủ là những người phải có mặt tại thời điểm 01/10/2008 và mức trợ cấp 270.000 đồng/người.

 
Mức trợ cấp 270.000 đồng/người được trả theo kỳ lương trong 3 tháng (tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2008) và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 
Về nguồn tiền chi trả cho các tổ chức, Bộ Tài chính quy định các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng kinh phí tạo nguồn cải cách tiền lương quy định tại Thông tư số 154/2007/TT-BTC ngày 18/12/2007 của Bộ Tài chính - phần còn lại sau khi đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 166/2007/NĐ-CP, 184/2007/NĐ-CP trong năm 2008 (nếu có) để đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn theo quy định.
 
Kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn đối với biên chế, lao động của hệ thống công đoàn các cấp được chi trả từ nguồn thu 2% kinh phí công đoàn; không tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn của các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 
Kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn đối với hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đảm bảo từ nguồn lãi tăng trưởng theo quy định.
 
Kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn đối với lao động trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán chi mà trong quyết định cho phép khoán chi của cấp có thẩm quyền đã quy định trong thời gian khoán đơn vị tự sắp xếp trong mức khoán để đảm bảo các chế độ, chính sách mới ban hành (như: cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Đài Truyền hình Việt nam, ...) thì các cơ quan, đơn vị này phải tự đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp trong tổng mức kinh phí đã được khoán. Nếu nguồn chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi thực hiện cải cách tiền lương, không sử dụng kinh phí còn dư cho các mục tiêu khác.
 
Căn cứ quy định tại Thông tư này, các Bộ, cơ quan trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các cấp trực thuộc xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị báo cáo Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết.

Thông tư 88/2008/TT-BTC

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn