Chi tiết tin tức

Ngày 15/05/2015 00:00:00
Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015 – 2020
Ngày 23/4/2015, Đảng bộ cơ sở Sở Tài Chính đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Bạch - Phó Bí thư trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Lê Thị Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
 
Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015. Qua đó đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và rút ra những bài học kinh nghiệm cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Bạch - Phó Bí thư trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Tài chính đã đạt được trên các mặt công tác: Giáo dục chính trị tư tưởng, Xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục và nhấn mạnh nhiệm vụ mà Đảng bộ Sở Tài chính cần tập trung trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng đảng, tham mưu thực hiện tốt công tác chuyên môn, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao nhận thức về đảng cho đảng viên, công chức, viên chức trong toàn đơn vị, xây dựng đảng bộ hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh.
 Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí, đồng chí Hồ Văn Đường - Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Lê Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở giữ chức Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Hoa – Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Uỷ viên thường vụ - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra; Bầu Ủy ban kiểm tra gồm 3 đồng chí; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội cấp trên gồm 4 đồng chí và 01 đồng chí dự khuyết. 

 

                                                 Thanh Hoàng


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn