Chi tiết tin tức

Ngày 23/07/2015 00:00:00
Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2015 – 2020) của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
Được sự đồng ý của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, ngày 16/7/2015, Sở Tài chính đã long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2015 – 2020).

   Tham dự  Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Khuyến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Kim Nguyên - Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; đại diện  Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân; đại điện các đơn vị trong Khối thi đua IV; đồng chí Nguyễn Duy Hòa – Nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Trương Hải Phương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch HĐTĐKT Sở Tài chính; đồng chí Hồ Văn Đường Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tài chính, cùng toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở Tài chính. Đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa – Tỉnh ủy viên thành viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ dự và chỉ đạo Hội nghị.

     Hội nghị đã được nghe Báo cáo Tổng kết phòng trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020; 02 bài tham luận của tập thể và 03 bài tham luận của cá nhân, đại diện cho các tập thể, cá nhân đã đạt được những thành tích tiêu biểu trong 5 năm qua.

Thực hiện lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; đồng thời triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc, Sở Tài chính đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong ngành theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

     Hội nghị đã trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho 05 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 và Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long” cho 19 cá nhân.

 

    Đồng chí Trương Hải Phương – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch HĐTĐKT Sở Tài chính - phát động phong trào thi đua yêu nước và kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở Tài chính quyết tâm nổ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt các chỉ tiêu thi đua đã đề ra từng năm và cho cả giai đoạn 2015-2020. Lãnh đạo các phòng, trung tâm ký kết giao ước thi đua và toàn thể cán bộ công chức biểu hiện quyết tâm thực hiện giao ước thi đua.

     Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa đã đánh gía cao kết quả phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Sở Tài chính giai đoạn 2010-2015. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Sở Tài chính cần tiếp tục quan tâm quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và Nhà nước về thi đua khen thưởng cho toàn thể công chức, viên chức; cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan tăng cường chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, dân chủ cơ quan, xét thành tích đúng người, công tâm, khách quan; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; phong trào thi đua phải hướng vào xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; trong công tác chuyên môn cần coi trọng phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành liên quan để phát huy sức mạnh tổng hợp trong các ngành.

     Hội nghị kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn công chức, viên chức Sở Tài chính.

 Lê Hữu Trí


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn