Chi tiết tin tức

Ngày 18/12/2015 00:00:00
Đấu giá Quyền sử dụng đất cho thuê khu đất Kho vật tư Công ty xăng dầu (cũ) phường 9, thành phố Vĩnh Long. Diện tích đất sử dụng: 9.388,1 m2

- Giá khởi điểm: 64.355.425.500 đồng (Sáu mươi bốn tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm hai mươi lăm ngàn, năm trăm đồng).

- Thời gian, địa điểm xem khu đất cho thuê: Từ ngày 16/12/2015 đến ngày 18/01/2016, tại Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Khu đất Kho vật tư Công ty xăng dầu (cũ) phường 9, liên hệ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

 - Thời gian, địa điểm tham khảo và đăng ký nộp phí: Từ ngày 16/12/2015 đến ngày 18/01/2016 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 khách hàng; Khoản tiền đặt trước: 6.400.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 khách hàng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê: 9 giờ 00 phút ngày 21/01/2016 tại Hội trường Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: 60Q, Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

     * Lưu ý:  Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
- Xem Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn