Chi tiết tin tức

Ngày 23/12/2015 00:00:00
Bán đấu giá Quyền sử dụng đất thuộc khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, được phân thành 07 lô nền, diện tích đất từ 65,2 m2/01 nền đất đến 81,7 m2/01 nền đất, loại đất ở đô thị.

- Giá khởi điểm: 3.470.000 đồng/01m2 (từ 226.244.000 đồng/01 nền đất đến 283.499.000 đồng/01 nền đất).

- Thời gian, địa điểm xem các lô nền đất: Từ ngày 22/12/2015 đến ngày 25/01/2016, tại Địa chỉ khu đất: Khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tam Bình trong giờ làm việc).

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/12/2015 đến ngày 25/01/2016, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ;

- Khoản tiền đặt trước: 22.000.000 đồng/01 nền đất đến 28.000.000 đồng/01 nền đất.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 28/01/2016 tại Phòng Tài chính – Kế huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (Khóm 1, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

     *Lưu ý: Khi đăng ký mua hồ sơ, cá nhân phải mang theo giấy CMND + Hộ khẩu, pháp nhân còn phải mang theo giấy phép kinh doanh còn đang hoạt động (bản chính để đối chiếu).

Xem Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn