Chi tiết tin tức

Ngày 04/02/2016 00:00:00
Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2016
Ngày 02/02/2016, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2016 nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.

       Tại Hội nghị, công chức, viên chức được nghe các báo cáo như Báo cáo công tác chuyên môn, thi đua của Sở Tài chính năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo công tác Công đoàn năm 2015; Báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2015; Báo cáo công khai tài chính năm 2015 và dự toán thu-chi năm 2016 của cơ quan và công đoàn; Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2015, phát động thi đua năm 2016. Sau khi nghe các báo cáo, đa số các đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo đã được trình bày tại hội nghị. Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến góp ý của công chức, viên chức về Báo cáo công khai tài chính năm 2015 và dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

      Trong năm 2015, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công đoàn Sở tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2015; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, động viên, tạo điều kiện cho CC, VC và người lao động trong toàn Sở phát huy quyền làm chủ và trí tuệ tập thể,  thực hiện tốt công khai minh bạch tài sản, thu nhập, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho CC, VC; xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và góp phần tích cực vào thành tựu phát triển chung của tỉnh.

 

     Hội nghị đã công bố quyết định tặng cờ thi đua của Chính Phủ cho tập thể Sở Tài chính; quyết định tặng huân chương lao động hạng II cho 01 đồng chí; quyết định tặng danh hiện Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 03 đồng chí; quyết định tăng giấy khen của Ủy ban nhân tỉnh cho 02 tập thể và 04 cá nhân; quyết định khen thưởng của Sở Tài chính cho 04 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công nhận các danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” cho 10 cá nhân và danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 66 cá nhân.

Đ/c Trương Hải phương – Nguyên giám đốc Sở Tài chính

trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sơ sở

     Qua thảo luận, Hội nghị đã đi đến thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Công chức năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:100% CC, VC đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, trong đó có 15% đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% tập thể các phòng, Trung tâm trực thuộc đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 50% đạt danh hiệu Lao động xuất sắc; các đoàn thể trong cơ quan đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; Tập thể Sở Tài chính đạt cờ Thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016, Giám đốc Sở kết hợp cùng Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua năm 2016. Lãnh đạo các phòng và trung tâm đã ký giao ước thi đua ngay tại Hội nghị, tạo không khí đoàn kết, thống nhất, thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.     

Lãnh đạo các phòng và trung tâm thuộc Sở thể hiện tinh thần đoàn kết

sau khi cùng nhau kí giao ước thi đua 2016

 

     Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Thị Nhung – Giám đốc Sở khẳng định trong năm 2015, vai trò lãnh đạo của Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, trung tâm và toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan đã phát huy tốt sự phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu thuộc lĩnh vực được phân công của ngành trong năm 2015. Đồng chí cũng đề nghị toàn thể CC, VC, NLĐ Sở Tài chính tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong năm vừa qua nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

 

                                                                                              Ngọc Thảo


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn