Chi tiết tin tức

Ngày 07/03/2016 00:00:00
Hội nghị tổng kết công tác thi đua khối IV khối các cơ quan cấp tỉnh năm 2015
Chiều ngày 22/2/2016, khối thi đua IV – Khối thi đua các cơ quan cấp tỉnh thực hiện tổng kết công tác thi đua của khối năm 2015

           Chiều ngày 22/2/2016, khối thi đua IV – Khối thi đua các cơ quan cấp tỉnh gồm 08 cơ quan: Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Kho bạc Nhà nước; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Cục Thuế; Sở Giao thông Vận tải; Sở Công Thương  tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2015 và bầu Trưởng, phó khối năm 2016.

            Dự hội nghị có ông Võ Thanh Minh - Phó ban Thi đua khen thưởng tỉnh và đại diện lãnh đạo 8 cơ quan trong khối. Hội nghị đã tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động của các cơ quan trong khối năm 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, bình chọn 02 đơn vị dẫn đầu để đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Trong đó bình chọn 1 đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhất để UBND tỉnh bình chọn đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua. Đồng thời bầu Trưởng, phó khối năm 2016.

          Kết quả:

          - 02 đơn vị dẫn đầu để đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc gồm: Sở Công thương và Sở Tài chính; đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhất để UBND tỉnh bình chọn đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua: Sở Công thương.

          - Đơn vị trưởng khối năm 2016: Sở Nông nghiệp & PTNT; Phó khối 1: Kho bạc Nhà nước; Phó khối 2: Sở Tài nguyên & Môi trường.

             Trong không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết và thành công, Ông Nguyễn Thành Một – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã đại diện các cơ quan trong khối phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan trong khối phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2016.

             Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp.


  Phan Thanh Hoàng


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn