Chi tiết tin tức

Ngày 13/05/2016 00:00:00
Kết luận thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Vĩnh Long
Thực hiện quyết định số 13/QĐ-STC ngày 08/03/2016 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Vĩnh Long.

           Đoàn thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Vĩnh Long, địa điểm tại số 1072, tổ 1, khóm 2, thị xã Bình Minh từ ngày 14/03/2016 đến ngày 15/04/2016.

           Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/04/2016 của Trưởng Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của đơn vị Phòng Công chứng số 2 là đối tượng thanh tra. Thanh tra Sở Tài chính kết luận như sau: Tải và xem kết luận chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn