Chi tiết tin tức

Ngày 06/07/2016 00:00:00
Danh mục tài sản thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 30/06/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định số 1420/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bao gồm:

        - Máy photocopy

        - Máy vi tính như: máy bàn, máy xách tay, thiết bị điện tử tương đương

        - Máy in

        - Trang thiết bị ngành giáo dục kể cả trang thiết bị giảng dạy.

        Trung tâm Thông tin và Dịch vụ tài chính là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

        Việc thực hiện mua sắm tài sản tập trung được áp dụng từ tháng 07/2016.

        Việc mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục như trên sẽ được thực hiện theo cách thức ký thỏa thuận khung quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sảnh nhà nước theo phương thức tập trung.

         Nguồn: Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 30/06/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

 

Trần Ngọc Điệp


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn