Chi tiết tin tức

Ngày 06/07/2016 00:00:00
Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2016.
Ngày 04/7/2016, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2016, nhằm sơ kết đánh giá công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình, nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm.

Đến dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính. Đồng chí Lê Thị Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị.

        


          Hội nghị đã được nghe Báo cáo công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và chương trình xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – chuyên đề năm 2016; Báo cáo công tác dân vận của Sở Tài chính 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2016 và nghe sinh hoạt chuyên đề với tài liệu tuyên truyền “ Âm mưu của Trung Quốc  đối với Biển Đông, những động thái gần đây và chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta; Kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Ba-rắc Ô-ba-ma”.

          Hội nghị được rất nhiều ý kiến đóng góp đề hoàn thiện các báo cáo. Đồng chí Lê Thị Nhung – Phó Bí thư Đảng ủy đã thống nhất cao các ý kiến đóng góp và nhấn mạnh các nội dung cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng; phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên; tích cực tham gia các buổi sinh hoạt tại địa phương, nơi cư trú; cần quan tâm và thực hiện công tác tự phê bình và phê bình để giữ gìn trong sạch trong toàn Đảng bộ; phấn đấu hoàn thành công tác chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2016 của Tỉnh ủy.

Lê Hữu Trí


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn