Chi tiết tin tức

Ngày 06/02/2017 00:00:00
Đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản trong năm 2017 theo phương thức tập trung
Ngày 03/02/2017, Sở Tài chính ban hành Công văn số 93/STC-GCS về việc thông báo đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản trong năm 2017 theo phương thức tập trung

     Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị HCSN cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung như sau:

        1. Đối với các tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung Quốc gia (xe ô tô phục vụ công tác chung, chức danh, xe chuyên dùng): các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung và thông tin tài sản theo Mẫu số 01b/TH/MSTT gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính, tổng hợp vào kế hoạch mua sắm tập trung toàn quốc.

        2. Đối với các tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung của tỉnh: Các đơn vị đầu mối tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung và chủng loại tài sản cần mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố theo Mẫu số 01a/TH/MSTT gửi về Sở Tài chính và Trung tâm Thông tin tư vấn và dịch vụ tài chính để tổng hợp vào kế hoạch mua sắm của tỉnh

    Hạn cuối đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung là ngày 20 tháng 02 năm 2017, sau thời gian trên đơn vị nào không đăng ký thì xem như không có nhu cầu mua sắm tài sản trong năm 2017.

                 Nguồn: Công văn số 93/STC-GCS, ngày 03/02/2017 của Sở Tài chính


Trần Ngọc Điệp


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn