Chi tiết tin tức

Ngày 20/02/2017 00:00:00
Đấu giá Quyền sử dụng đất tọa lạc tại xã Vĩnh Xuân, được phân thành 06 lô nền, diện tích đất từ: 120,7 m2/01 nền đất đến 327,8 m2/01 nền đất, đất nông thôn xây dựng nhà ở

-Giá khởi điểm từ: Từ 248.883.400 đồng/01 nền đất đến 1.023.719.400 đồng/01 nền đất.

-Thời gian, địa điểm xem các lô nền đất: Từ ngày 17/02/2017 đến ngày 20/03/2017, tại ấp Vĩnh Tắc, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

-Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/02/2017 đến ngày 20/03/2017, tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

-Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ đến 500.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: 37.000.000 đồng/01 nền đất đến 150.000.000 đồng/01 nền đất.

-Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 07 giờ 30 phút ngày 24/03/2017, tại Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

 ***Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn. Điện thoại: (070) 3770305./.

- Tải và xem thông tin chi tiết


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn