Chi tiết tin tức

Ngày 28/02/2017 00:00:00
Đấu giá Quyền sử dụng đất cho thuê, diện tích thửa đất: 8.908,1 m2, thuộc thửa đất số 588, tờ bản đồ số 11, loại đất: Đất thương mại, dịch vụ (TMD)
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Giá khởi điểm: 14.511.188.000 đồng.

- Thời gian, địa điểm xem thửa đất: Từ ngày 24/02/2017 đến ngày 27/3/2017, tại Ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/02/2017 đến ngày 27/3/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

- Thời gian, địa điểm khách hàng đủ điều kiện đăng ký, nộp tiền phí hồ sơ và khoản tiền đặt trước: Ngày 31/3/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: 2.177.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 04/4/2017, tại Hội trường Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long.

Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá

- Đối tượng: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Điều kiện:

  + Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá.

   + Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh); Có phương án xây dựng nhà trưng bày, mua bán xe ô tô và cam kết sớm triển khai thực hiện dự án sau khi trúng đấu giá; Cam kết không vi phạm pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh tế; có kinh nghiệm trong đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại, dịch vụ.

 ***Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3826232, 2240321 và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 60Q, Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3834721./.

- Xem Thông báo chi tiết
Các tin khác

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn