Chi tiết tin tức

Ngày 03/03/2017 00:00:00
Đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê Khu đất bãi bồi tại xã Trường An, thành phố Vĩnh Long
Diện tích đất: 77.702,9 m2 , loại đất thương mại dịch vụ (TMD), thời hạn thuê đất: 50 năm trả tiền thuê hàng năm, thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 10

- Giá khởi điểm: 396.028.000 đồng/01 năm.

- Thời gian, địa điểm xem thửa đất cho thuê: Từ ngày 01/3/2017 đến ngày 30/3/2017, tại xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

- Thời gian, địa điểm tham khảo và đăng ký nộp hồ sơ: Từ ngày 01/3/2017 đến ngày 30/3/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: 1.980.140.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê: 08 giờ 00 phút ngày 04/4/2017, tại Hội trường Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long.

Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá:

* Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định pháp luật.

* Điều kiện: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá.

***Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3826232, 2240321 và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 60Q, Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3834721./.

- Tải và xem thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn