Chi tiết tin tức

Ngày 17/03/2017 00:00:00
Bán đấu giá lô tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước
Bao gồm: 11 chiếc xe ba gác (bán phế liệu) và 02 điện thoại di động không cò sử dụng, bàn giao theo hiện trạng thực tế

- Giá khởi điểm: 32.460.000 đồng

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 22/3/2017, tại số 118B, Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Vĩnh Long trong giờ làm việc).

- Thời gian, địa điểm tham khảo và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 22/3/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: 4.800.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 25/3/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long. (Số 08, đường 30 tháng 4, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

***Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3826232, 2240321

- Tải và xem thông báo chi tiết


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn