Chi tiết tin tức

Ngày 17/03/2017 00:00:00
Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, phần đất thuộc dự án Khu tái định cư – Dân cư bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2
Diện tích đất: 2.478,6 m2 , loại đất: đất ở tại nông thôn, thời gian sử dụng lâu dài, thuộc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 70

- Giá khởi điểm: 4.855.140.000 đồng

- Thời gian, địa điểm xem thửa đất: Từ ngày 15/3/2017 đến ngày 17/4/2017, tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

- Thời gian, địa điểm tham khảo và đăng ký nộp hồ sơ: Từ ngày 15/3/2017 đến ngày 17/4/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: đối tượng là hộ gia đình, cá nhân 500.000 đồng/01 hồ sơ; các đối tượng còn lại  1.000.000 đồng/01 hồ sơ Khoản tiền đặt trước: 485.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: 08 giờ 00 phút ngày 20/4/2017, tại Hội trường Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long.

Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá:

* Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định pháp luật.

* Điều kiện: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá.

***Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3826232, 2240321 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 60Q, Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3834721./.

- Tải và xem thông báo chi tiết


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn