Chi tiết tin tức

Ngày 14/06/2017 00:00:00
Thông báo mời thầu như sau: Mua sắm tập trung tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Gói số 03 Thiết bị văn phòng (máy Laptop, máy tính bảng, máy in, máy chiếu)
Bên mời thầu kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc cung cấp gói thầu trên tham dự

- Nhà thầu sẽ được mua 01 bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá không hoàn lại là:

+ Gói số 3: 1.000.000đ

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 16/06/2017 đến trước thời điểm đóng thầu

- Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: từ ngày 16/06/2017 đến trước thời điểm đóng thầu

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 29/06/2017

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 29/06/2017

- Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Trung tâm Thông tin tư vấn và dịch vụ tài chính Vĩnh Long: số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0703.822578

- Xem và tải Thông báo chi tiết


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn