Chi tiết tin tức

Ngày 16/06/2017 00:00:00
Bán đấu giá tài sản Vật tư thu hồi tháo dỡ 05 hạng mục thuộc trụ sở làm việc BCHQS (cũ)
Bao gồm: Khối nhà Trực ban – Tiếp dân; Khối nhà Đại đội thông tin; Khối nhà nghỉ Đại đội thông tin; Khối nhà nghỉ phòng Kỹ thuật; Khối nhà nghỉ phòng Hậu cần – Dãy nhà Căn tin 02 căn (bàn giao theo hiện trạng thực tế)

- Giá khởi điểm: 112.678.000 đồng.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 13/6/2017 đến ngày 21/6/2017, tại số 1B đường Nguyễn Trung Trực, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Văn phòng Sở NN & PTNT tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản: Ngày 13/6/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/6/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: 16.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 24/6/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

**Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá Tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3826232, 2240321 hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0703 822 223./.
- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn