Chi tiết tin tức

Ngày 16/06/2017 00:00:00
Hội nghị triển khai Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 (gọi tắt là Luật NSNN năm 2015) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN
Ngày 06/06/2017, Sở Tài chính Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 (gọi tắt là Luật NSNN năm 2015) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN

      Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Đào Xuân Tuế - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, đồng chí Hồ Văn Đường – Phó Giám Đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh long, các báo cáo viên đến từ Vụ NSNN và Kho Bạc Nhà nước Trung ương, cùng hơn 350 công chức, viên chức từ các sở, ban, ngành; phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

           Luật ngân sách nhà nước năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017, Luật gồm có 7 chương và 77 điều. Luật kế thừa và phát huy những mặt tích cực của Luật ngân sách Nhà nước năm 2002; đổi mới phương thức quản lý ngân sách nhà nước phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch, dân chủ và công khai trong công tác quản lý ngân sách nhà nước; bảo đảm an toàn nợ và an ninh tài chính quốc gia; góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững.

        Tại Hội nghị, các báo cáo viên đến từ Vụ NSNN và Kho Bạc Nhà nước Trung ương đã triển khai và trao đổi  những điểm mới, nội dung chính của Luật Ngân sách Nhà nước 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN năm 2015 thông qua 08 chuyên đề như sau: Một số nội dung mới của Luật NSNN năm 2015; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN và nội dung của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ; Phân cấp quản lý NSNN theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn; Lập dự toán NSNN; Chấp hành NSNN; Kế toán, quyết toán, kiểm toán NSNN; Công khai NSNN; Quản lý NS xã và các hoạt động tài chính khác ở xã.

       Thông qua Hội nghị, các báo cáo viên đã triển khai và cập nhật kịp thời những kiến thức quan trọng để các đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long áp dụng vào công tác xây dựng dự toán, chấp hành, quyết toán và công khai ngân sách nhà nước đúng quy định.

               Lê Hữu Trí


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn