Chi tiết tin tức

Ngày 19/06/2017 00:00:00
Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Nghị định quy định mức chuẩn để xác định Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.417.000 đồng

       Ngày 06/06/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP, quy định Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng với các nội dung chính như sau:

       Nghị định quy định mức chuẩn để xác định Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.417.000 đồng

       Từ mức chuẩn như trên  nghị định quy định cụ thể mức trợ cấp đối với từng đối tượng thuôc diện là:

- Người có công với cách mạng  thì quy định cụ thể

+ Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng như: trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 từ trần là 1.417.000 đồng, người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 1.465.000 đồng,...

+ Mức trợ cấp, ưu đãi hàng năm như: Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng 500.000 đồng, trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là 300.000 đồng,...

+ Mức trợ cấp ưu đãi một lần như: trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ bằng 20 lần mức chuẩn và chi phí báo tử là 1.000.000 đồng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 01/01/1995 bằng 20 lần mức chuẩn,...

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: quy định mức trợ cấp cụ thể đối với đối tượng có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 100% với mức thấp nhất là 955.000 đồng và cao nhất là 4.543.000 đồng

          - Thương binh loại B: có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 100% với mức trợ cấp thấp nhất là 788.000 đồng và cao nhất là 3.759.000 đồng

       Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 25/07/2017 nhưng các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo quy định thì được thực hiện kể từ ngày 01/07/2017.

       Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng hết hiệu lực từ ngày 01/07/2017 và được thay thế hoàn toàn bằng nghị định số 70/2017/NĐ-CP.

                Nguồn: Nghị định số 70/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính Phủ

Trần Ngọc Điệp


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn