Chi tiết tin tức

Ngày 12/07/2017 00:00:00
Tư vấn đấu thầu gói thầu: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

- Giá mua 01 bộ hồ sơ yêu cầu hoàn chính với giá không hoàn lại là: 2.000.000 đồng

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 12/07/2017 đến trước thời điểm đóng thầu

- Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: từ ngày 19/07/2017 đến trước thời điểm đóng thầu

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 21/07/2017

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 21/07/2017

- Địa điểm nhận HSĐX: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (số 21B, Lê Văn Duyệt, Khu 1, Thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trà Ôn (điện thoại: 0703.771630)

- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn