Chi tiết tin tức

Ngày 17/07/2017 00:00:00
Đóng góp dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Để có cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị báo cáo UBND tỉnh. Sở Tài chính đề nghị các đơn vị HCSN cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố đóng góp các dự thảo

1. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

2. Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

3. Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

4. Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

5. Dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao

6. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị

    Ý kiến đóp góp dự thảo gửi về Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long trước ngày 22/07/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh

**Xem và tải các dự thảo chi tiết

Các tin khác

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn