Chi tiết tin tức

Ngày 21/07/2017 00:00:00
Thông báo Bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý các dự án xây dựng Vĩnh Long
      1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá:  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG VĨNH LONG

 2. Địa chỉ: Số 17 đường Lê Lợi, Phường 1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long        

      3. Điện thoại:   (0270) 3827 552          Fax:     (070) 3836 956           

 4. Ngành nghề kinh doanh chính: hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

5.Vốn điều lệ thực góp:                   993.700.000 đồng

6.Mệnh giá cổ phần                         10.000 đồng/cổ phần

7.Số lượng cổ phần bán đấu giá:    36.747 cổ phần

8.Loại cổ phần chào bán                 Cổ phần phổ thông

9.Giá khởi điểm:                              8.100 đồng/cổ phần

10.  Địa điểm tổ chức bán đấu giá:   CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG VĨNH LONG   

Số 17 đường Lê Lợi, Phường 1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

11.  Thời gian tổ chức đấu giá:           13h30  ngày 28/11/2017

12.  Điều kiện tham dự đấu giá:       Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá.

13.  Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, nộp phiếu tham dự đấu giá cuối cùng:

Tổ chức đấu giá

Địa chỉ

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá

Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá

CTCP Tư vấn quản lý các dự án xây dựng Vĩnh Long

Số 17 đường Lê Lợi, Phường 1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

  Từ 08h30 ngày 25/10/2017 đến 16h30 ngày 24/11/2017

  Từ 08h30 ngày  25/10/2017 đến 16h30 ngày 24/11/2017

  Chậm nhất 15 giờ ngày    27/11/2017

 

Thời gian nộp tiền mua cổ phần và trả cọc: T8h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày  29/11/2017 đến ngày 15/12/2017
- Xem và tải Thông tin chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn