Chi tiết tin tức

Ngày 11/08/2017 00:00:00
Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất
Tổng diện tích đất 02 thửa: 1.522 m2, loại đất ở tại đô thị (ODT), thuộc thửa đất số 470 + 471, tờ bản đồ số 19, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài để xây dựng nhà ở

- Giá khởi điểm: 7.841.400.000 đồng.

- Thời gian, địa điểm xem khu đất: Từ ngày 08/8/2017 đến ngày 06/9/2017, tọa lạc tại Khu dân cư, tái định cư và thương mại phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Vĩnh Long trong giờ làm việc).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/8/2017 đến   ngày 06/9/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. 

- Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Theo mẫu do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long phát hành, trong đó tiền bán hồ sơ 500.000 đồng/01 hồ sơ  đối với cá nhân, 1.000.000 đồng/01 hồ sơ đối với tổ chức; khoản tiền đặt trước là: 784.140.000 đồng/01 hồ sơ, người tham gia đấu giá nộp sau khi được thông báo hồ sơ xét đủ điều kiện đăng ký đấu giá.

* Đối tượng và điều kiện đăng ký khi nộp hồ sơ:

Đối tượng: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có nhu cầu sử dụng đất ở và đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 và 56 Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch; khi nộp đơn phải có Tóm tắt dự án Khu thương mại dịch vụ và nhà phố phù hợp với quy hoạch; Có tài liệu chứng minh năng lực tài chính không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của tóm tắt dự án (theo điểm a, khoản 2, điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP); Người trúng đấu giá phải thuê thửa đất khu thương mại thuộc khu dân cư, tái định cư và thương mại phường 4, thành phố Vĩnh Long. Tổng số thửa đất khu thương mại bao gồm 05 thửa đất số 460+461+462+463+156, tờ bản đồ số 19, loại đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với hình thức thuê đất không thông qua đấu giá. Số tiền thuê đất phải trả hàng năm là 154.002.000 đồng/năm. Tổng diện tích: 4.026,2 m2. Hiện trạng: Đất trống, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Mục đích sử dụng đất: Đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm. Người trúng đấu giá cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá, nộp đủ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác có liên quan khi trúng đấu giá đúng thời gian quy định.

- Thời gian, địa điểm đăng ký nộp hồ sơ: Từ ngày 05/9/2017 đến ngày 06/9/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. 

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đăng ký nộp đơn tham gia đấu giá thông qua việc xét hồ sơ đấu giá đủ điều kiện, khi được thông báo người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước là 784.140.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (chậm nhất vào ngày 11/9/2017).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 12/9/2017 tại Hội Trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

***Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá Tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Vĩnh Long. Địa chỉ: 153, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270)  3836893./.
- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn