Chi tiết tin tức

Ngày 15/08/2017 00:00:00
Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, bao gồm: Khu phố chợ xã Trung Hiếu; Khu phố chợ Hiếu Phụng; khóm 2, thị trấn Vũng Liêm; ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông
Được phân thành 67 lô nền. Diện tích: từ 71,8 m2 đến 439,7 m2, loại đất ở nông thôn + Đất ở Đô thị, thời gian sử dụng lâu dài

- Giá khởi điểm: Từ 121.690.800 đồng/01 lô nền đến 902.394.000 đồng/01 lô nền.

- Thời gian, địa điểm xem các lô nền đất: Từ ngày 11/8/2017 đến ngày 11/9/2017, tọa lạc tại: ấp An Điền 2, xã Trung Hiếu; ấp Tân Quang, xã Hiếu Phụng; khóm 2, thị trấn Vũng Liêm; ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Vũng Liêm).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/8/2017 đến   ngày 11/9/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Vũng Liêm (trong giờ làm việc).

- Tiền mua hồ sơ: Từ 100.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô nền đến 500.000 đồng/01 hồ sơ/ 01 lô nền; Khoản tiền đặt trước: Từ 18.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô nền đến 135.000.000 đồng/01 hồ sơ/ 01 lô nền.

- Thời gian, địa điểm đăng ký nộp hồ sơ: Ngày 11/9/2017 (đến 16 giờ 30 phút), tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Vũng Liêm. 

**Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

   - Hộ gia đình, cá nhân tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

   - Có đơn đề nghị theo mẫu do Phòng Tài chính- Kế hoạch phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Sáng: lúc 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều: lúc 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 14/9/2017, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm (Khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

**Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vũng Liêm. Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3870224.

- Xem và tải Thông báo chi tiết


Các tin khác

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn