Chi tiết tin tức

Ngày 22/08/2017 00:00:00
Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại huyện Trà Ôn

- Tài sản 1: Đấu giá quyền sử dụng đất (giao đất) có thu tiền sử dụng đất và tài sản trên đất Khu đất trụ sở làm việc cũ của ban Quản lý chợ thị trấn trà Ôn. Diện tích: 68,7m2, loại đất đô thị, tại Khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

- Tài sản 2: Đấu giá quyền sử dụng đất (giao đất) có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở. Diện tích: 105,2m2, loại đất ở nông thôn, tại ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

- Giá khởi điểm đất giao: Tài sản 1: 341.583.000 đồng; Tài sản 2: 153.697.200 đồng

- Thời gian, địa điểm xem tài sản và bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 19/9/2017, tại trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long  hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn (trong giờ làm việc)

- Tiền mua hồ sơ:  Tài sản 1: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ ; Tài sản 2: 100.000 đồng/ 01 hồ sơ

- Khoản tiền đặt trước:  Tài sản 51.000.000 đồng/ 01 hồ sơ;  Tài sản 2: 23.000.000 đồng/ 01 hồ sơ

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 19/9/2017 (đến 16 giờ 30 phút), tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn

**Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: xem tại thông báo chi tiết đính kèm

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 08 giờ 00 phút  ngày 22/9/2017, tại Hội trường Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn (Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

**Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

**Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn (Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Điện thoại: (0270) 3770305.

- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn