Chi tiết tin tức

Ngày 22/08/2017 00:00:00
Đấu giá thực hiện phương án xây dựng Chợ và Phố chợ xã Tích Thiện, huyện trà Ôn
Tổng diện tích đất: 10.159,7m2 (trong đó giao đất: 2.523,4m2, cho thuê đất: 960m2, đất giao quản lý: 6.676,3m2 để xây dựng công trình công cộng)

- Giá khởi điểm đất giao, đất thuê: 4.878.863.400 đồng

- Thời gian, địa điểm xem tài sản và bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/8/2017 đến ngày 19/9/2017, tại trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long  hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn

- Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng/ 01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: 730.000.000 đồng/ 01 hồ sơ

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 19/9/2017 (đến 16 giờ 30 phút), tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn

**Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: xem tại thông báo chi tiết đính kèm

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 08 giờ 00 phút  ngày 22/9/2017, tại Hội trường Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn (Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

**Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

**Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn (Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Điện thoại: (0270) 3770305.

- Xem và tải Thông báo chi tiết


Các tin khác

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn