Chi tiết tin tức

Ngày 01/09/2017 00:00:00
Bán đấu giá 02 xe ô tô thanh lý đã qua sử dụng
01 xe ô tô thanh lý đã qua sử dụng, nhãn hiệu MAZDA, sản xuất năm 1999 tại Việt Nam, loại xe ô tô con (05 chỗ ngồi); 01 xe ô tô thanh lý phế liệu, nhãn hiệu TOYOTA HIACIE, sản xuất năm 1997 tại Việt Nam, loại xe ô tô khách (16 chỗ ngồi)

1. Đấu giá 01 xe ô tô thanh lý đã qua sử dụng, nhãn hiệu MAZDA, sản xuất năm 1999 tại Việt Nam, loại xe ô tô con (05 chỗ ngồi), màu xanh, biển kiểm soát 64A – 0346. Số khung: GF22S1MH000216, số máy: FS--655331 (bàn giao theo hiện trạng thực tế). Giá khởi điểm: 56.198.000 đồng.

2. Đấu giá 01 xe ô tô thanh lý phế liệu, nhãn hiệu TOYOTA HIACIE, sản xuất năm 1997 tại Việt Nam, loại xe ô tô khách (16 chỗ ngồi), màu xanh, biển kiểm soát 64A – 0241. Số khung: RZH114-9003896, số máy: 1RZ-1446872 (bàn giao theo hiện trạng thực tế). Giá khởi điểm: 15.000.000 đồng.

- Thời gian, địa điểm xem các tài sản đấu giá: Từ ngày 12/9/2017 đến ngày  13/9/2017, tại Số 79, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố Vĩnh Long trong giờ làm việc).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/8/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/9/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ: Tài sản 01: 150.000 đồng/01 hồ sơ. Tài sản 02: 50.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: Tài sản 01: 11.000.000 đồng/ 01 hồ sơ; Tài sản 02: 3.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/9/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/9/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu Trung tâm quy định; đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo Giấy ĐKKD và CMND của người đại diện theo pháp luật) người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Khoản tiền đặt trước: Tài sản 01: 11.000.000 đồng; Tài sản 02: 3.000.000 đồng, người tham gia đấu giá nộp cùng với hồ sơ đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 16/9/2017, tại Hội Trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp 03 vòng. 

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

**Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản thanh lý thành phố Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 79/18, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3823407
- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn