Chi tiết tin tức

Ngày 01/09/2017 00:00:00
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung tài sản nhà nước (đợt 2)
Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn