Chi tiết tin tức

Ngày 10/10/2017 00:00:00
Bán đấu giá 02 lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ
Bao gồm:Mỹ phẩm; Quần áo; Giày dép; Giỏ xách; Văn phòng phẩm; Phụ kiện điện thoại; Phụ tùng xe; Điện tử….

- Lô 1: Mỹ phẩm; Quần áo; Giày dép; Giỏ xách; Văn phòng phẩm; Phụ kiện điện thoại; Phụ tùng xe …. Giá khởi điểm: 186.074.000 đồng.

- Lô 2: Điện tử; Hàng khác…. Giá khởi điểm: 235.100.000 đồng.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 18/10/2017 tại Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Vĩnh Long, trong giờ làm việc).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/10/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/10/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô.

- Tiền đặt trước: Lô 1: 19.000.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 2: 24.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 18/10/2017 (đến 16 giờ 30 phút) tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

**Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo mẫu Trung tâm quy định (đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo giấy  ĐKKD và CMND của người đại diện theo pháp luật). Khoản tiền đặt trước Lô 1: 19.000.000 đồng và Lô 2: 24.000.000 đồng, người tham gia đấu giá nộp cùng với hồ sơ đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/10/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Số 8, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp 03 vòng. 

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

***Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 964564.

- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn