Chi tiết tin tức

Ngày 19/10/2017 00:00:00
Thông báo mời thầu, Gói thầu: Mua sắm tập trung tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Gói số 2: Thiết bị văn phòng (Máy Laptop, Máy tính bàng, máy in, máy photocopy, Ipad). Bên mời thầu kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc cung cấp gói thầu trên tham dự

- Nhà thầu sẽ được mua 01 bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá không hoàn lại là: 1.500.000 đồng

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 24/10/2017 đến trước thời điểm đóng thầu

- Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: từ ngày 02/11/2017 đến trước thời điểm đóng thầu

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 08/11/2017

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 08/11/2017

- Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Trung tâm Thông tin tư vấn và dịch vụ tài chính Vĩnh Long: số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02703.822578 (trong giờ hành chính)

- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn