Chi tiết tin tức

Ngày 02/11/2017 00:00:00
Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long mời chào hàng cạnh tranh: Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác tuần tra giao thông
Bên mời thầu kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc tư vấn gói thầu trên tham dự

- Giá mua 01 bộ hồ sơ yêu cầu hoàn chính với giá không hoàn lại là: 1.000.000 đồng

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ ngày 03/11/2017 đến trước thời điểm đóng thầu

- Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: từ ngày 08/11/2017 đến trước thời điểm đóng thầu

- Thời điểm đómg thầu: 09 giờ 00 phút ngày 10/11/2017

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 10/11/2017

- Địa điểm nhận HSĐX: Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Lưu Văn Liệt, Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (điện thoại: 02703.823776, trong giờ làm việc)
- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn