Chi tiết tin tức

Ngày 03/11/2017 00:00:00
Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang phục Bảo vệ dân phố năm 2017
Bên mời thầu kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc tư vấn gói thầu trên tham dự

- Giá mua 01 bộ hồ sơ yêu cầu hoàn chính với giá không hoàn lại là: 500.000 đồng

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ ngày 03/11/2017 đến trước thời điểm đóng thầu

- Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: từ ngày 03/11/2017 đến trước thời điểm đóng thầu

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 07/11/2017

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 07/11/2017

- Địa điểm mua và nhận HSĐX: Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Đội Chính trị - Hậu cần, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  (điện thoại: 02703.838678, gặp đống chí Đỗ Văn Hiếu trong giờ làm việc)

- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn