Chi tiết tin tức

Ngày 03/11/2017 00:00:00
Đấu giá cho thuê mặt bằng để đầu tư mở rộng Chợ Tam Bình (Nhà hàng Tam Bình cũ)
Diện tích thuê mặt bằng: 960,8 m2. Thời hạn cho thuê 20 năm trả tiền thuê hàng năm

- Giá khởi điểm: 47.163.000 đồng/năm.

- Thời gian, địa điểm xem mặt bằng: Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 27/11/2017, tọa lạc tại: Khóm 1, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Bình trong giờ làm việc).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/10/2017 đến   ngày 27/11/2017, tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Bình hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

- Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Theo mẫu quy định, trong đó tiền bán hồ sơ 1.000.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước là 174.000.000 đồng/01 hồ sơ, người tham gia đấu giá nộp sau khi được thông báo hồ sơ xét đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.  

**Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức có đủ năng lực kinh nghiệm, tài chính có nhu cầu đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác chợ đều được tham gia đấu giá thuê mặt bằng, trừ các trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá. Có đơn đăng ký theo mẫu quy định nộp hồ sơ theo những điều kiện được quy định trong phương án phê duyệt của UBND huyện Tam Bình ngày 12/10/2017.

- Thời gian, địa điểm đăng ký nộp hồ sơ: kể từ ngày thông báo đến ngày 27/11/2017, tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Bình hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

**Điều kiện, cách thức đăng ký khi tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức nêu trên khi đăng ký nộp đơn tham gia đấu giá thông qua việc xét hồ sơ đấu giá đủ điều kiện, khi được thông báo người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước nêu trên vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (chậm nhất vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 29/11/2017).  

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 01/12/2017, tại Hội trường Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Bình (Khóm 1, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

***Các tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Bình. Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3860657.

- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn