Chi tiết tin tức

Ngày 27/11/2017 00:00:00
Đấu giá tài sản thanh lý của Công ty Điện lực Vĩnh Long (bàn giao theo hiện trạng thực tế)

* Lô 01: Vật tư thiết bị + trụ điện. Giá khởi điểm: 252.851.136 đồng.

* Lô 02: Sắt phế liệu + cáp thép phế liệu, khối lượng dự kiến 35.494,88 kg. Giá khởi điểm: 95.435.864 đồng.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 04 buổi chiều bắt đầu 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút ngày: 01+05+06+07/12/2017, tại kho Công ty Điện lực Vĩnh Long; Điện lực Trà Ôn; Điện lực thị xã Bình Minh; Điện lực Vũng Liêm; Điện lực Tam Bình; Điện lực Long Hồ; Điện lực Mang Thít; Điện lực thành phố Vĩnh Long; Điện lực Bình Tân (liên hệ Công ty Điện lực Vĩnh Long trong giờ làm việc).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/11/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/12/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền bán hồ sơ: Lô 01: 200.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 02: 150.000 đồng/01 hồ sơ; Tiền đặt trước: Lô 01: 50.400.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 02: 19.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/12/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/12/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo mẫu Trung tâm quy định (đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo Giấy ĐKKD và CMND của người đại diện theo pháp luật). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước nêu trên, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 09/12/2017, tại Hội Trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp. 

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.
- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn