Chi tiết tin tức

Ngày 20/12/2017 00:00:00
Tổ chức bồi dưỡng Quản lý tài sản, cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập cho lãnh đạo và kế toán các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh
Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nhân lực tổ chức khóa bồi dưỡng Quản lý tài sản, cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập

          Trong 2 ngày 14 và 15/12/2017, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nhân lực tổ chức khóa bồi dưỡng Quản lý tài sản, cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập cho lãnh đạo và kế toán các đơn vị với hơn 130 người tham dự


      

        Nội dung khóa học gồm 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1.  Hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác định tài sản giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

Chuyên đề 2.  Quản lý, sử dụng tài sản, hạch toán tài sản sau khi được quyết định giao quản lý theo cơ chế giao vốn

Chuyên đề 3.  Xây dựng phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

       Kết thúc khóa học, người học được Trung tâm nghiên cứu và phát triển nhân lực cấp chứng nhận hoàn thành nội dung bồi dưỡng.

Hoàng Lan


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn