Chi tiết tin tức

Ngày 26/12/2017 00:00:00
Đấu giá lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ
Bao gồm: Mỹ phẩm; Quần áo, túi xách; Văn phòng phẩm; Phụ tùng xe; Hàng khác, bàn giao theo hiện trạng thực tế

- Giá khởi điểm: 187.563.600 đồng.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 09/01/2018, tại địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế- Công an tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/12/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/01/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long .

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 37.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/01/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Điều kiện, cách thức, đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá trực tiếp thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ theo mẫu của Trung tâm quy định như sau: Người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, cách thức ghi phiếu, thời gian nộp phiếu theo hướng dẫn của Trung tâm. Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá cùng với khoản tiền đặt trước nêu trên tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo GPKD và CMND của người đại diện theo pháp luật).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu gián tiếp. 

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 11/01/2018, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Số 08, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

**Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3964564.
- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn