Chi tiết tin tức

Ngày 08/01/2018 00:00:00
Đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê. Diện tích đất: 1.418,9 m2
Loại đất: Đất thương mại dịch vụ (TMD), thời hạn thuê đất: 50 năm trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thuộc thửa số 256, tờ bản đồ số 24

- Giá khởi điểm: 4.381.563.200 đồng.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 04/01/2017 đến ngày 06/02/2018, tại: Khu hành chính tỉnh: Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các CTDD&CN tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/02/2018, tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các CTDD&CN tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

- Tiền bán hồ sơ: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ;

- Khoản tiền đặt trước: 438.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm đăng ký nộp hồ sơ: Từ ngày 05/02/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/02/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Điều kiện, cách thức đăng ký khi tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế doanh nghiệp thuộc các đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu Trung tâm qui định, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng giá. Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký (đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo giấy ĐKKD và CMND của người đại diện theo pháp luật) cùng với khoản tiền đặt trước nêu trên tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày  08/02/2018, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Số 06, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

**Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06 đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 88, Hoàng Thái Hiếu, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3868788.
- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn