Chi tiết tin tức

Ngày 08/01/2018 00:00:00
Hội nghị đảng viên năm 2017
Sáng ngày 27/12/2017, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị Đảng viên năm 2017, nhằm phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng năm 2017; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2018

        Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí đảng ủy viên cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính. Đồng chí Hồ Văn Đường, Bí thư Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị.


          Hội nghị đã thông qua Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2017; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện dân vận khéo năm 2017.

          Năm 2017, Đảng bộ Sở Tài chính đã kết nạp 04 đảng viên (đạt 200% Nghị quyết năm 2017) nâng số đảng viên toàn đảng bộ là 50 đồng chí. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, có 4/4 Chi bộ đều đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, có 01 Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chỉ tiêu 100%), có 07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị công tác chuyên môn đạt và vượt các chỉ tiêu được giao: Ước tổng thu ngân sách địa phương năm 2017 là 6.336.701 triệu đồng đạt 103,26% so với dự toán HĐND tỉnh giao, Ước tổng chi ngân sách địa phương là 7.898.119 triệu đồng đạt 105,49% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

          Hội nghị đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tình hình Biển Đông 2017” theo quy định của Đảng ủy khối các cơ quan. Tại Hội nghị đã ghi nhận 04 ý kiến đóng góp của các đồng chí đại diện cho các chi bộ về công tác xây dựng đảng, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đảng bộ 2018.

          Hội nghị đã thông qua Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, phát động phong trào mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Thông qua Quyết định công nhận 03 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 01 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu (Chi bộ III), 40 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công bố Quyết định khen thưởng và phát giấy khen cho 01 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


          Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Đường đề nghị tất cả các đảng viên vừa thực hiện tốt trách nhiệm của công chức, viên chức, vừa làm tốt trách nhiệm của người đảng viên; cần đấu tranh, mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình; phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết của Đảng bộ. Các chi bộ phải cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ và tổ chức thực hiện trong chương trình công tác xây dựng đảng hàng tháng; từng đảng viên phải chấp hành, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, vận động, thuyết phục quần chúng tham gia thực hiện, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính và hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2018 được giao./.  

Lê Hữu Trí


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn