Chi tiết tin tức

Ngày 09/01/2018 00:00:00
Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, tại ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn; ấp An Phước, xã trung An; ấp Phong Thới , thị trấn Vũng Liêm, được phân thành 07 lô nền
Diện tích đất: từ 42,3m2 đến 658,7m2, loại đất nông thôn + đất ở đô thị, thời gian sử dụng lâu dài

- Giá khởi điểm: từ 189.888.000 đồng/01 lô nền đến 667.790.100 đồng/01 lô nền

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 05/01/2018 đến ngày 07/02/2018 tại ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn; ấp An Phước, xã trung An; ấp Phong Thới , thị trấn Vũng Liêm (liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Vũng Liêm (trong giờ làm việc))

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/02/2018/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Vũng Liêm (trong giờ làm việc).

- Tiền bán hồ sơ: từ 100.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô nền đến 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô nền

- Khoản tiền đặt trước: từ 18.900.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô nền đến 66.700.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô nền.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm đăng ký nộp hồ sơ: Từ ngày 06/02/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/02/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Vũng Liêm.

- Điều kiện, cách thức đăng ký khi tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế doanh nghiệp thuộc các đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013. Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu Trung tâm qui định, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng giá. Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký (đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo giấy ĐKKD và CMND của người đại diện theo pháp luật) cùng với khoản tiền đặt trước nêu trên tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 07 giờ 30 phút ngày  09/02/2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm  (Khóm 02, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

**Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08 đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Vũng Liêm. Địa chỉ: Khóm 02, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3870224.
- Xem và tải Thông báo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn