Chi tiết tin tức

Ngày 26/01/2018 00:00:00
Tổ chức tập huấn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp cho chủ tài khoản và kế toán các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp được ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính

         Sở Tài chính tổ chức tập huấn thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 22 - 25/01/2018 và đợt 2 ngày 26, 29-31/01/2018, với sự tham gia của hơn 400 học viên đến từ các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

 

         

                                                             Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai giảng khóa tập huấn

 

        Ngày 10 tháng 10 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư này được ban hành thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.

       Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nhân lực tổ chức khóa tập huấn hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp cho chủ tài khoản, kế toán các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh với 08 chuyên đề.

- Chuyên đề 1: So sánh những điểm mới của chế độ kế toán HCSN ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC với Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.

- Chuyên đề 2: Quy định tổ chức công tác kế toán tại đơn vị HCSN theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

- Chuyên đề 3: Phương pháp hạch toán kế toán ngân sách.

- Chuyên đề 4: Phương pháp hạch toán kế toán doanh thu, chi phí.

- Chuyên đề 5: Kế toán thu nhập khác, chi phí khác, xác định kết quả và phân phối thặng dư, thâm hụt.

- Chuyên đề 6: Kế toán tài sản cố định.

- Chuyên đề 7: Kế toán các khoản phải thu, phải trả.

- Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán.

         Khóa tập huấn nhằm cập nhật các quy định mới của nhà nước, nâng cao năng lực chuyên môn về tài chính, kế toán cho chủ tài khoản, kế toán các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính kế toán, tạo sự minh bạch, rõ ràng, sử dụng hiệu quả tài sản, các nguồn vốn, thực hiện tiết kiệm và chi tiêu hợp lý, phù hợp các quy định của pháp luật tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

 

Nguyễn Thị Nhung - Nguyễn Thị Hoàng Lan


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn