Chi tiết tin tức

Ngày 30/01/2018 00:00:00
Đóng góp dự thảo kết quả thực hiện năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm quý 1/2018 của các cơ quan trong hệ thống ngành Tài chính Vĩnh Long

      Sở Tài chính rất mong thủ trưởng các đơn vị quan tâm, đóng góp dự thảo bằng văn bản và gửi về Sở Tài chính trước ngày 05/02/2018 để tổng hợp hoàn chỉnh và ban hành. Nếu sau thời gian này, đơn vị nào không gửi ý kiến đóng góp về Sở Tài chính thì xem như thống nhất với dự thảo.

    Xem và tải Dự thảo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn