Chi tiết tin tức

Ngày 20/03/2018 00:00:00
Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017
Chiều ngày 15/3/2018, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017

        Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí đảng ủy viên cùng toàn thể các đồng chí đảng viên và công chức, viên chức thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

          Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017: về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua triển khai chuyên đề năm 2017, có 100% đảng viên và công chức, viên chức tham gia học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện. Cuối năm 2017, có hơn 80% đảng viên và công chức, viên chức có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thông qua tại chi bộ và tại các phòng, trung tâm để thảo luận, đóng góp các mặt đạt được và hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.

          Tại Hội nghị, Đảng ủy sở Tài chính đã tặng Giấy khen cho 01 Chi bộ (Chi bộ 3) và 04 tập thể phòng; tặng Giấy khen cho 24 đảng viên và 07 công chức, viên chức. Biểu dương cho 01 chi bộ, 01 tập thể phòng và 07 đảng viên.

          Hội nghị đã thông qua Kế hoạch số 26/KH-ĐUS ngày 12/3/2018 của Đảng ủy Sở Tài chính về học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 và triển khai đến toàn thể đảng viên và công chức, viên chức chuyên đề năm 2018: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Toàn thể đảng viên và công chức, viên chức, các chi bộ, tập thể phòng xây dựng kế hoạch và bảng cam kết thực hiện chuyên đề năm 2018./.

  Lê Hữu Trí


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn