Chi tiết tin tức

Ngày 28/03/2018 00:00:00
Xin góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Ngày 16/3/2018, Sở Tài chính có công văn số 267/STC-QLNS về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nội dung dự thảo đề nghị đóng góp:


- Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND

- Nghị quyết của HĐND


Ý kiến đóng góp gởi về Sở Tài chính trước ngày 20/4/2018

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn