Chi tiết tin tức

Ngày 28/03/2018 00:00:00
Đấu giá 04 lô hàng hóa tịch thu sung cong quỹ gồm: Mỹ phẩm, quần áo, giày dép, giỏ xách, điện tử - phụ kiện điện thoại...
Đấu giá 04 lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ bao gồm: Lô 01: Mỹ phẩm; Lô 02: Quần áo, giày dép, giỏ xách; Lô 03: Điện tử - Phụ kiện điện thoại; Lô 04: Hàng hóa các loại; bàn giao theo hiện trạng thực tế.

- Tên tài sản: Đấu giá 04 lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ bao gồm: Lô 01: Mỹ phẩm; Lô 02: Quần áo, giày dép, giỏ xách; Lô 03: Điện tử - Phụ kiện điện thoại; Lô 04: Hàng hóa các loại; bàn giao theo hiện trạng thực tế.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 10/4/2018, tại địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

- Giá khởi điểm từng lô: Lô 01: 53.274.000 đồng; Lô 02: 113.330.000 đồng; Lô 03: 75.845.000 đồng; Lô 04: 49.610.000 đồng.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/4/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/4/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Khoản tiền đặt trước: Tương đương 20% so với giá khởi điểm của từng lô hàng hóa.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến ngày 10/4/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô đến 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

   + Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo niêm yết đến ngày 10/4/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

   + Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ hợp lệ theo mẫu của Trung tâm quy định (đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo GPKD và CMND của người đại diện theo pháp luật). Người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, cách thức ghi phiếu, thời gian nộp phiếu theo hướng dẫn, khi nộp phiếu trả giá phải nộp khoản tiền đặt trước nêu trên tại Trung tâm.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 13/4/2018, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3964564.

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn